Stema
: 26.10.2014 prev next
 

Mundësi punësimi

Tė gjitha konkurset ne lidhje me ZAP publikohen ne kete list.

 

  • Konkurs për përkthyes

    Numri referencës: P/ZAP/04-10/14
    Afati i fundit: 30/10/2014
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZAP

Auditimet e Fundit