Raporti i Pavarur i Auditorit të Jashtëm

 
  • Raporti i Pavarur i Auditorit tė Jashtėm - 2010

    Shkarko
  • Raporti i Pavarur i Auditorit tė Jashtėm - 2009

    Shkarko
  • Raporti i Pavarur i Auditorit tė Jashtėm - 2008

    Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZAP

Auditimet e Fundit